Svenska Handbollförbundet

Övergång till annan förening – Övergångsanmälan.

Spelare, som vill byta förening efter den 1 maj och under kalenderåret fyller lägst 15 år, skall genom den nya föreningen skriva övergångsanmälan till Svenska Handbollsförbundet (SHF) via inloggning i föreningens IdrottOnline-sida.

Övergångsanmälan skall, för att vara giltig, godkännas av spelaren (eller spelarens målsman om spelaren är under 18 år) samt firmatecknare (ansvarig e-postmottagre) i den tillhörande föreningen. Mottagande förening inbetalar övergångsavgiften 500:- via elektronisk inbetalning efter uppmaning i e-postmeddelande till den ansvarige e-postmottagaren.

Hela transferförfarandet hanteras elektroniskt, via IdrottOnline och e-post. Om ansvarig e-postmottagare i den tillhörande föreningen inte kan nås för godkännande av övergång eller om den tillhörande föreningen vägrar godkänna anmälan kan kontakt tas med SHF. Kontakt SHF: Ralf Lundberg 08-699 65 52, ralf.lundberg@handboll.rf.se


01-maj 30-jun 01-jul 15-feb 16-feb 30-apr

1 maj - 30 juni

Grön period: Kontraktslösa spelare fria att gå var de vill. Tillhörande förening skall skriva på övergångshandlingen.

1 juli - 15 feb

Gul period: Förutsättning; att föreningarna är överens eller att kontraktet löpt ut. Tillhörande förening skall skriva på övergångshandlingen.

16 feb - 30 april

Röd period: Här genomförs inga övergångar. (Spelare som kommer hem från utlandet blir registrerade 1maj, är kval- eller slutspel fortfarande aktuellt får spelaren ej deltaga).

Övergångstid

Övergång som sker 1/5 – 15/2:

Spelaren är spelklar för sin mottagande förening, då föreningen erhållit speltillstånd från SHF, vilket kungöres på SHF:s hemsida. Spelaren får representera den nya föreningen, även om denna spelar i samma serie. I SM, DM och Ungdoms-SM får spelaren inte spela för den nya föreningen, om spelaren tidigare under tävlingsåret deltagit i någon av dessa tävlingar för sin gamla förening. (Se vidare i tävlingsbestämmelserna, kapitel 4) En övergång har normalt en behandlingstid på 1-2 arbetsdagar efter att rätt ifylld handling samt pengar har inkommit till SHF, undantag kan förekomma.

Representationsbestämmelser

I övrigt hänvisas till SHF:s representationsbestämmelser, kapitel 8. Dessa kan också läsas på SHF:s hemsida www.handboll.info

Då du byter klubb, kontrollera vilken typ av licens (A- eller B-licens) din mottagande förening har, så att du får det skydd du vill ha!